Logo PGNiG

konkurs Zmierz H2 dla PGNiG

Konkurs ma na celu opracowanie skutecznejwysokoefektywnej ekonomicznie i technologicznie metody – w postaci urządzenia lub czujnika – pomiaru stężenia wodoru w gazie ziemnym, gwarantującej dokładność, powtarzalność wyników i stabilność, przy jednoczesnej szybkiej i poprawnej detekcji.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać w formie elektronicznej na adres mailowy: zmierzH2@pgnig.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2021 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora).

Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie www.innvento.pl oraz www.pgnig.pl/innowacyjnosc.


Opublikowano

w

przez

Tagi: