O KNEiI

Koło Naukowe Elektroników i Informatyków (w skrócie KNEiI) jest opartą na zasadach dobrowolności uczelnianą organizacją studencką zrzeszającą osoby zainteresowane tematyką szeroko pojętej mikroelektroniki i informatyki.

Organizacja działa na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego. Siedziba Organizacji:

ul. Będzińska 39, p. 323
41-200, Sosnowiec

Prace odbywają się również w „Pracowni systemów mobilnych i mikrokomputerów jednoukładowych” (sala 301C).

Działalność Koła Naukowego Elektroników i Informatyków ma wieloletnią tradycję.
Celem działalności KNEiI jest propagowanie mikroelektroniki i informatyki w celu prowadzenia działalności naukowej w zakresie konstrukcji i oprogramowania systemów mikroprocesorowych oraz tworzenia aplikacji mobilnych i sieciowych. Cele te są realizowane w szczególności poprzez realizację projektów oraz współpracę z podmiotami w zakresie tematyki realizowanych projektów.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat działalność KNEiI oscylowała wokół tematyki elektroniki cyfrowej oraz analogowej, nauczania na odległość (distance learning) oraz biometrii (analiza i rozpoznawanie linii papilarnych i podpisów). Prace prowadzone były pod opieką Profesora Piotra Porwika.

Obecnie KNEiI zrzesza studentów zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności oraz poszerzaniem wiedzy z zakresu projektowania i realizacji urządzeń opartych o mikrokontrolery jednoukładowe a także szeroko pojętych zagadnień związanych z aplikacjami webowymi i mobilnymi. W ramach działalności członkowie KNEiI realizują projekty związane z:

  • sterowania platformami robota (sterowanie przez aplikacje mobilne oraz webowe)
  • zabezpieczeniem platformy robota (przed zderzeniem z przeszkodą czy upadkiem z wysokości)
  • modułowymi systemami inteligentnego budynku (urządzenia sterujące, aplikacje BMS, aplikacje mobilne)

Jednak każdy może zaproponować i realizować własne pomysły poszerzając zakres działalności KNEiI.

Serdecznie zapraszam do współpracy
Tomasz Wesołowski
Opiekun KNEiI